Kvapka nádeje

Majte o kvapku väčšiu radosť z pečenia
Nákupom môžete prispievať od 1.11. 2018.

Príbeh

S manželom sme sa po dvojročnom vzťahu vzali v roku 2006. Po päťročnom užívaní si spoločného manželského cestovania sa nám v roku 2011 narodil prvý syn Vašík. Ideálna rodina plná šťastia sa rozrástla hneď rok a pol nato o ďalšieho chlapčeka – Vilíka. Celkom šťastní sme žili až do osudného apríla 2016, keď mal Vilík – vtedy 3,5 roka – nastúpiť na banálnu operáciu odstránenia nosovej mandle. Predoperačné vyšetrenie však ukázalo úplne inú diagnózu, ktorú nechce počuť žiadna mamička: Váš syn má akútnu leukémiu a je nutné okamžite nasadiť intenzívnu liečbu, ktorá potrvá 6 – 8 mesiacov.

Tma. Jeden deň som bola pracujúcou mamičkou dvoch zdravých synov, ten nasledujúci som stála na detskom onkologickom oddelení a sestra ma navliekala do nemocničných hábov a uväzovala na ústa rúško.

Nastalo obdobie nočnej mory. Intenzívna liečba plná chemoterapie a beznádeje. Navyše s hrozbou zlého konca. Na konci roku 2016, keď sme mali končiť intenzívnu liečbu a nastúpiť do liečby udržiavacej, sa zistilo, že liečba nezabrala tak, ako bolo v pláne. Vilík bol okamžite indikovaný na transplantáciu kostnej drene. Že síce budú testovať ako vhodného darcu kostnej drene súrodenca a nás, ale pravdepodobnosť nájdenia zhody v rodine je napriek tomu veľmi malá. Ihneď sa teda začal hľadať potenciálny darca v registri darcov krvotvorných buniek. Času bolo veľmi málo a prognózy mizerné. Obdobie vianočných sviatkov a Silvestra sme prežili ako v zlom sne. Všetky zvyšky síl sme upínali k podpore Vilíčka a k poslednej nádeji. Po Silvestri nám oznámili, že Vašík je stopercentne zhodný, a je teda pre Vilíčka ideálnym darcom kostnej drene.

Dňa 10. marca 2017 došlo k prevodu kostnej drene od Vašíka (necelých 6 rokov) Vilíkovi (4,5 roka). Ten deň sme boli v nemocnici celá rodina. Ráno pod celkovou anestéziou odobrali kmeňové bunky staršiemu Vašíkovi, aby ich za pár minút nato transplantovali mladšiemu Vilíčkovi. Ten strach o obe deti naraz je neopísateľný. Cítite neuveriteľnú vďaku doktorom, ktorí sú v takej chvíli vyššie než boh. Neprestávate sa tomu zázraku diviť.

Priebeh bol vzhľadom na súrodeneckú transplantáciu bez nejakých väčších komplikácií. Po ôsmich týždňoch nás pustili domov, kde sme museli kvôli nanovo sa budujúcej imunite ešte pol roka žiť v absolútnej izolácii.

Dnes je to rok a pol od prevodu. Obaja chlapci chodia do školy a my sa vraciame do „normálneho“ života.

Počas liečby a pobytu v nemocnici sme sa stretli s obrovskou podporou okolia. Musím zmieniť najmä Dobrého anjela a Kvapku nádeje. Ich podpora bola absolútne fascinujúca, a to nielen počas liečby, ale aj po nej, keď Vendula Pizingerová so svojím tímom napríklad dorazila do rekonvalescenčného tábora pre transplantované deti a urobili im prekrásne dva dni plné hier a odmien.

Ja aj môj manžel sme veľmi vďační za pomoc, ktorej sa nám dostalo, a teraz, keď už my sami pomoc nepotrebujeme, sa ju snažíme vracať. Preto sme sa stali Dobrými anjelmi a tvárami kampane Hera na podporu Kvapky nádeje.

Musím povedať, že by som nikdy neverila, že práve ja zažijem v živote takú horskú dráhu. Dnes, s odstupom času, nachádzam v tomto intenzívnom období mnohé. Naučila som sa týmto nastavením inej perspektívy intenzívnejšiemu vnímaniu, obrovskej pokore a nesmiernej vďačnosti. Naučila som sa trpezlivosti. Naučila som sa za všetkých okolností veriť v nádej.

Klára Šrubařová
POZRITE SI NÁŠ REKLAMNÝ SPOT

Backstage

Pozrite sa, ako sa zrodila prvá česká a prvá slovenská Hera reklama so skutočným príbehom!

Reklamný spot vznikol v spolupráci so spoločnosťou Česká produkční, s.r.o.

PREZRITE SI FOTKY Z NATÁČANIA
Pozrite sa, ako prebiehalo natáčanie reklamy s príbehom.
VIAC FOTIEK A VIDEÍ NÁJDETE
NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH:

DAROVALI STE

ZA MESIAC NOVEMBER
5 180 Eur
ZA MESIAC DECEMBER
10 084 Eur
ZA NOVEMBER A DECEMBER SPOLU
15 264 Eur
Ďakujeme!

MECHANIKA

Nákupom každej Hery prispejte na podporu nadačného fondu Kapka naděje v Českej republike. Nákupom Hery na Slovensku prispievate nadácii Kvapka nádeje.

Z každej akejkoľvek predanej Hery darujeme 1 % z jej ceny nadačnému fondu Kapka naděje a nadácii Kvapka nádeje.

Predaje sa počítajú z predajných dát spracovaných spoločnosťou Nielsen za mesiac november a december 2018.

PRAVIDLÁ AKCIE

s názvom „Majte o kvapku väčšiu radosť z Vianoc“ (ďalej len ako „akcia“)

1. USPORIADATELIA AKCIE

Usporiadateľmi akcie sú spoločnosť Upfield ČR, spol. sr.o., so sídlom Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 04034368, zapísaná vo verejnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 241567a Spoločnosť Upfield Slovensko, spol. s r.o. ,so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO 47257121, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 102935/B

(ďalej spolu aj ako „usporiadatelia“).

2. OBDOBIE A MIESTO KONANIA AKCIE

Akcia sa koná v období od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2018 vrátane v predajniach potravinárskeho tovaru predávajúcich výrobky zn. Hera na území Českej republiky a Slovenskej republiky.

3. ÚČASTNÍCI AKCIE

Na akcii sa môže zúčastniť každá fyzická osoba a/alebo právnická osoba, pokiaľ kúpi v čase a mieste konania akcie akékoľvek balenie výrobkov špecifikované v bode 4. Jedným balením sa rozumie balenie 1 ks nižšie uvedených výrobkov.

4. VÝROBKY značky Hera

  • Hera 250 g
  • Hera maslová príchuť 250 g
  • Hera 500 g
  • Hera maslová príchuť 500 g
  • Hera bez laktózy 250 g
(ďalej tiež len „výrobky“)

5. CIEĽ AKCIE

V rámci akcie darujú usporiadatelia z každého predaného jedného balenia výrobku finančný príspevok vo výške 1 % z jeho konečnej predajnej ceny Nadačnému fondu Kapka naděje v Českej republike(z výrobkov predaných na území Českej republiky) a Nadácii Kvapka nádeje na Slovensku (z výrobkov predaných na území Slovenskej republiky).Počet predaných kusov výrobkov v každej republike bude zisťovaný spolupracujúcou spoločnosťou Nielsen Company (Europe) Sarl, sídlo Avenue des Morgines 12, 1213 Petit – Lancy, Ženeva, Švajčiarsko za obdobie november 2018 a december 2018.

Výška darovanej sumy v Českej republike aj Slovenskej republike bude priebežne zverejňovaná na www.pecenijeradost.cz a www.peceniejeradost.sk. Prvá časť darovanej finančnej sumy za mesiac november 2018 bude zverejnená v decembri 2018. Druhá časť darovanej finančnejsumy za mesiac december 2018, ako aj celková suma za celú akciu bude zverejnená v priebehu mesiaca február 2019. Celková darovaná suma bude použitá po dohode s Nadačným fondom Kapka naděje v Českej republike a s Nadáciou Kvapka nádeje na Slovensku na nákup špecializovaného lekárskeho vybavenia v nemocniciach po celej Českej a Slovenskej republike. Finančné prostriedky získané počas akcie budú odovzdané nadácii a nadačnému fondu v dvoch termínoch, vždy za každý mesiac konania akcie. Prvá v decembri 2018 a druhá vo februári 2019.

Účel a spôsob použitia finančných príspevkov v Českej republike a Slovenskej republike bude zverejnený najneskôr do 28. 2. 2019 na www.pecenijeradost.cz a www.peceniejeradost.sk.

INFOLINKA

CZ 844 222844
SK 0850 123 850